Komentowanie nie jest możliwe

W myśl ustawy o działalności leczniczej, praktyka lekarska objęta jest koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC lekarzy (o którym również na stronie: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/) opiewa na minimalną kwotę gwarancyjną w wysokości równowartości 350 tysięcy euro za wszystkie wydarzenia oraz równowartość 75 tysięcy euro na pojedyncze zdarzenie.

Komentowanie nie jest możliwe

Procesy medyczne w naszym kraju ciągną się w większości przypadków długimi latami. Procesy takie są bardzo wyczerpujące zarówno psychicznie jak i fizycznie, zwłaszcza dla osób, które mają problemy ze zdrowiem. Poza tym – pamiętać należy także o tym, że koszty prowadzenia takich spraw potrafią być bardzo wysokie. Mając powyższe na względzie, wielu poszkodowanych pacjentów, rezygnuje całkowicie z dochodzenia swych praw uznając, że ubezpieczenia dla lekarzy są w praktyce jedynie fikcją.

Komentowanie nie jest możliwe

Ubezpieczenie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że zakład ubezpieczający, na mocy umowy ubezpieczenia tego rodzaju, przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. W naszym przypadku: pacjentom szpitali i ośrodków medycznych, kuracjuszom, klientom zakładów paramedycznych (np. salonów masaży). Warunek zadziałania ubezpieczenia OC jest zawsze ten sam: ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkód. Samo ubezpieczenie OC (skutki ekonomiczne) jest niejako drugą instancją.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Wiele jest takich specjalności człowieka, takich charakterystycznych zawodów i fachów, którymi zajmujemy się na co dzień w ramach swojej specyfiki zawodowej, które wymagają szczególnego rodzaju umiejętności, wyjątkowych zdolności i talentu i dlatego nie mogą być wykonywane przez każdego. Nie bez powodu mówi się, że od tych, którzy potrafią więcej – więcej się też wymaga.

Komentowanie nie jest możliwe

W życiu każdego młodego człowieka przychodzi taki czas, kiedy musi zdecydować, czym tak na dobrą sprawę chce się zajmować w sposób zawodowy, co miałoby stanowić jego specjalizację i dlaczego akurat w tej dziedzinie chciałby realizować się, jako człowiek sukcesu. Oczywistą sprawą jest to, że nieraz trudno podjąć jednoznaczną decyzję, bo jeśli ktoś nie potrafi sprecyzować, co interesuje go najbardziej, to żadna opcja nie będzie jedyną słuszną. Zawsze może się zdarzyć [...]

Categories: Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Praca zawodowa każdego człowieka jest inna. Bez względu na poziom wykształcenia, jakim można się pochwalić, doświadczenie i staż pracy oraz szczególne umiejętności, każdy, kto pełni określoną funkcję, przydzieloną mu przez pracodawcę, jest odpowiedzialny za ten zakres czynności, który leży w zakresie jego obowiązków, ujętych również w umowie o pracę.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Każdy człowiek wykonuje zawodowo pewien zakres czynności, dzięki którym zarabia pieniądze na życie, może zabezpieczyć byt swojej rodzinie, zapewnić odpowiednie warunki kształcenia dzieciom, zadbać o to, by miały możliwość rozwijania własnych zainteresowań, kształcenia i szlifowania talentów etc. Praca jest nam potrzebna po to, by móc po prostu korzystać z życia, nie troszcząc się o to, że za dzień lub dwa zabraknie nam pieniędzy na chleb czy inne podstawowe artykuły spożywcze [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Lekarze wykonujący swój zawód zobowiązani są przepisami prawa w naszym kraju, do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy (o których tez tutaj: https://lekarz.iexpert.pl/) z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC lekarzy). Ubezpieczenie to ma na celu ochronę zarówno interesów lekarzy, jak i ich pacjentów, którzy na skutek błędu medycznego, bądź też zaniedbania lekarza w prowadzonych przez niego czynnościach zawodowych, doznali szkody. Pamiętać należy o tym, że skutki błędu medycznego mogą być bardzo przykre [...]

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku obowiązują w Polsce nowe przepisy prawne dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. W myśl przepisów, każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską musi zawrzeć indywidualne ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza.  Nie ma tu znaczenia, czy praktyka lekarska ma charakter: indywidualnej działalności leczniczej, grupowej działalności leczniczej, specjalistycznej działalności leczniczej, czy też działalności leczniczej przeprowadzanej na miejscu wezwania.

Komentowanie nie jest możliwe

Dzisiaj może się wydawać, że żyjemy w niezwykle niepewnych czasach, dlatego też zawsze warto podejmować takie decyzje, dzięki którym można zapobiec skutkom lub zmniejszyć efekty niesprzyjającego zrządzenia losu. Być może to właśnie z tego powodu na rynku pojawiły się nie tak dawno takie produkty, jak ubezpieczenie OC lekarzy, które są skierowane do medycznej niszy.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza