Komentowanie nie jest możliwe

W myśl ustawy o działalności leczniczej, praktyka lekarska objęta jest koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC lekarzy (o którym również na stronie: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/) opiewa na minimalną kwotę gwarancyjną w wysokości równowartości 350 tysięcy euro za wszystkie wydarzenia oraz równowartość 75 tysięcy euro na pojedyncze zdarzenie.

Komentowanie nie jest możliwe

W ciągu ostatnich lat odnotowano zwyżkową tendencje pozwów o błędy w sztuce lekarskiej. Sytuacja ta nie jest do końca równoznaczna ze spadkiem lekarskich kwalifikacji, czy też obniżeniem poziomu oferowanych usług. Jest to raczej rezultat znaczącego wzrostu świadomości praw pacjenta, a także potrzeby dochodzenia przez pacjentów swoich ustawowych przywilejów. Ten właśnie wzrost aktywności przyczynił się znacznie do zauważalnego rozwoju ofert kancelarii prawniczych, które w sposób niezwykle skuteczny oraz kompetentny mają możliwość [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Każdy człowiek, który podchodzi do swojego życia w świadomy sposób, tzn. taki, który może zagwarantować mu spokój wewnętrzny i różne przywileje oraz po prostu możliwości korzystania ze wszystkiego, na co pozwala ludzka natura, wie doskonale, jak ważne jest zdrowie fizyczne i psychiczne, a także dobra kondycja i samopoczucie.

Komentowanie nie jest możliwe

Wiele jest takich specjalności człowieka, takich charakterystycznych zawodów i fachów, którymi zajmujemy się na co dzień w ramach swojej specyfiki zawodowej, które wymagają szczególnego rodzaju umiejętności, wyjątkowych zdolności i talentu i dlatego nie mogą być wykonywane przez każdego. Nie bez powodu mówi się, że od tych, którzy potrafią więcej – więcej się też wymaga.

Komentowanie nie jest możliwe

Każdy człowiek wykonuje zawodowo pewien zakres czynności, dzięki którym zarabia pieniądze na życie, może zabezpieczyć byt swojej rodzinie, zapewnić odpowiednie warunki kształcenia dzieciom, zadbać o to, by miały możliwość rozwijania własnych zainteresowań, kształcenia i szlifowania talentów etc. Praca jest nam potrzebna po to, by móc po prostu korzystać z życia, nie troszcząc się o to, że za dzień lub dwa zabraknie nam pieniędzy na chleb czy inne podstawowe artykuły spożywcze [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku obowiązują w Polsce nowe przepisy prawne dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. W myśl przepisów, każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską musi zawrzeć indywidualne ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza.  Nie ma tu znaczenia, czy praktyka lekarska ma charakter: indywidualnej działalności leczniczej, grupowej działalności leczniczej, specjalistycznej działalności leczniczej, czy też działalności leczniczej przeprowadzanej na miejscu wezwania.

Komentowanie nie jest możliwe

O służbie zdrowia i sposobie jej działania mówi się ostatnio bardzo wiele. Niestety większość osób skłonna jest stwierdzić, że tak naprawdę system opieki zdrowotnej, z jakim obecnie mamy w Polsce do czynienia, nie spełnia oczekiwań obywateli (więcej na ten temat tutaj: http://www.nil.org.pl/). Co więcej, często można usłyszeć, że poziom opieki zdrowotnej jest bardzo niski, a pacjenci w wielu przypadkach nie mają co liczyć na profesjonalną pomoc. Co gorsza coraz częściej [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Chyba wykonywanie każdego zawodu wiąże się z pewnym określonym ryzykiem i odpowiedzialnością. Prawda jest jednak taka, że osoba zatrudniona na stanowisku sprzedawcy czy jako kelner ma znacznie mniejszą odpowiedzialność za innego człowieka niż ktoś, kto pracuje w służbie zdrowia. Wiadomo przecież, że zarówno pielęgniarki, sanitariusze, ratownicy medyczni, czy wreszcie lekarze to osoby, które odpowiadają za zdrowie, a nierzadko także życie swoich pacjentów. Z tego też powodu ich zawody są bardzo [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Wszelka podejmowana przez nas aktywność, czy to na polu prywatnym, czy zawodowym, wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów i zaistnienia, często nieprzewidywalnych skutków. Złośliwość rzeczy martwych, czynnik ludzki, niedostateczna wiedza, zaniedbania, nieuczciwość – to wszystko może wpłynąć na ostateczny efekt naszych działań. Nierzadko zaistniałe błędy wiążą się ze sporymi startami finansowymi lub kończą się okaleczeniem lub w sytuacjach ekstremalnych, śmiercią. W obliczu takiej sytuacji jedynym, co nam pozostaje jest [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Lekarz to taka osoba, od której często oczekuje się niemal cudów. Ludzie, którzy zgłaszają się do gabinetu medycznego lub do szpitala liczą na to, że dzięki pomocy pracującego tam personelu uda im się wyzdrowieć. I rzeczywiście w wielu przypadkach odpowiednio wczesne dotarcie do lekarza daje duże szanse na pokonanie nawet bardzo poważnej choroby. Jednak pamiętać trzeba o tym, że w niektórych przypadkach medycyna wciąż jest bezradna.