Komentowanie nie jest możliwe

Ryzyko wynikające z wykonywanie zawodów bywa różne. W dużej mierze uzależnione jest to od specyfiki profesji, jako takiej, z drugiej natomiast strony związane jest z czymś, co zwykliśmy określać mianem przypadku. Czynni ludzki, złośliwość rzeczy martwych – wszystko to może doprowadzić w konsekwencji do zaistnienia szkód, za które ktoś, a dokładniej osoba wykonująca dany zawód, musi finansowo odpowiedzieć.

Komentowanie nie jest możliwe

W myśl ustawy o działalności leczniczej, praktyka lekarska objęta jest koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC lekarzy (o którym również na stronie: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/) opiewa na minimalną kwotę gwarancyjną w wysokości równowartości 350 tysięcy euro za wszystkie wydarzenia oraz równowartość 75 tysięcy euro na pojedyncze zdarzenie.

Komentowanie nie jest możliwe

Na temat poziomu oraz jakości opieki medycznej w naszym kraju, moglibyśmy się spierać godzinami i nie dość do żadnych sensownych wniosków. Każdy z nas, bowiem ma zupełnie inne doświadczenia w tym zakresie, dociera również do innych informacji oraz inaczej interpretuje fakty. Każdy z nas także słyszał o błędach lekarskich. Czy tak właściwie one są? Jak je rozpoznać? I jak sobie z nimi poradzić?

Komentowanie nie jest możliwe

Procesy medyczne w naszym kraju ciągną się w większości przypadków długimi latami. Procesy takie są bardzo wyczerpujące zarówno psychicznie jak i fizycznie, zwłaszcza dla osób, które mają problemy ze zdrowiem. Poza tym – pamiętać należy także o tym, że koszty prowadzenia takich spraw potrafią być bardzo wysokie. Mając powyższe na względzie, wielu poszkodowanych pacjentów, rezygnuje całkowicie z dochodzenia swych praw uznając, że ubezpieczenia dla lekarzy są w praktyce jedynie fikcją.

Komentowanie nie jest możliwe

Ubezpieczenie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że zakład ubezpieczający, na mocy umowy ubezpieczenia tego rodzaju, przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. W naszym przypadku: pacjentom szpitali i ośrodków medycznych, kuracjuszom, klientom zakładów paramedycznych (np. salonów masaży). Warunek zadziałania ubezpieczenia OC jest zawsze ten sam: ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkód. Samo ubezpieczenie OC (skutki ekonomiczne) jest niejako drugą instancją.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Wiele jest takich specjalności człowieka, takich charakterystycznych zawodów i fachów, którymi zajmujemy się na co dzień w ramach swojej specyfiki zawodowej, które wymagają szczególnego rodzaju umiejętności, wyjątkowych zdolności i talentu i dlatego nie mogą być wykonywane przez każdego. Nie bez powodu mówi się, że od tych, którzy potrafią więcej – więcej się też wymaga.

Komentowanie nie jest możliwe

Praca zawodowa każdego człowieka jest inna. Bez względu na poziom wykształcenia, jakim można się pochwalić, doświadczenie i staż pracy oraz szczególne umiejętności, każdy, kto pełni określoną funkcję, przydzieloną mu przez pracodawcę, jest odpowiedzialny za ten zakres czynności, który leży w zakresie jego obowiązków, ujętych również w umowie o pracę.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Od dwóch lat obowiązuje w Polsce prawo, które nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lekarzy. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia dotyczy lekarzy, którzy wykonują swój zawód na terenie Polski. Poprzez obowiązkowe OC lekarzy, zastąpione zostało kilka dotychczas obowiązujących ubezpieczeń. Ta zmiana legislacyjna w życie weszła na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 1 stycznia 2012 roku.

Komentowanie nie jest możliwe

Lekarze wykonujący swój zawód zobowiązani są przepisami prawa w naszym kraju, do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy (o których tez tutaj: https://lekarz.iexpert.pl/) z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC lekarzy). Ubezpieczenie to ma na celu ochronę zarówno interesów lekarzy, jak i ich pacjentów, którzy na skutek błędu medycznego, bądź też zaniedbania lekarza w prowadzonych przez niego czynnościach zawodowych, doznali szkody. Pamiętać należy o tym, że skutki błędu medycznego mogą być bardzo przykre [...]

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Skutki błędów lekarskich mogą być dla pacjentów niezwykle dotkliwe i przykre. Śmierć, trwałe kalectwo, czy też zakażenie przykładowo nieuleczalną żółtaczką typu C, czy też paciorkowcem, to tylko niektóre z krzywd, których doznać może pacjent. Niestety mimo częstych przypadków dotkliwych dla pacjentów błędów lekarskich, tylko niewielki procent z nich dochodzi swoich praw. W większości przypadków dzieje się tak, dlatego, że pacjenci nie wiedzą o takiej możliwości, lub też nie wierzą w [...]