Komentowanie nie jest możliwe

Każdy z kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że chcąc prowadzić samochód, musi uprzednio wykupić ubezpieczenie OC, jeśli tego nie zrobi, czeka go spora grzywna do zapłacenia. Jednak sporo osób nie wie, że duża część zawodów wysokiego ryzyka również wymaga tego typu zabezpieczeń. Jakie branże wymagają spełnienia tego typu formalności?

Komentowanie nie jest możliwe

Ryzyko wynikające z wykonywanie zawodów bywa różne. W dużej mierze uzależnione jest to od specyfiki profesji, jako takiej, z drugiej natomiast strony związane jest z czymś, co zwykliśmy określać mianem przypadku. Czynni ludzki, złośliwość rzeczy martwych – wszystko to może doprowadzić w konsekwencji do zaistnienia szkód, za które ktoś, a dokładniej osoba wykonująca dany zawód, musi finansowo odpowiedzieć.

Komentowanie nie jest możliwe

Mówi się, że nie ma ludzi nieomylnych. Teoretycznie mamy taką świadomość, w praktyce jednak często zapominamy o tym zgłaszając się na przykład do lekarzy. Traktujemy ich, jako wyrocznie, każde słowo przyjmując, jako pewnik. Widoczne jest to zwłaszcza w mniejszych środowiskach, w których autorytet lekarza jest na tyle niepodważalny, że nawet, jeśli ma się wątpliwości, co do stawianych przez nich diagnoz i proponowanych przez nich metod leczenia, to pokornie stosuje się [...]

Categories: Ubezpieczenia lekarzy
Komentowanie nie jest możliwe

W myśl ustawy o działalności leczniczej, praktyka lekarska objęta jest koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC lekarzy (o którym również na stronie: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/) opiewa na minimalną kwotę gwarancyjną w wysokości równowartości 350 tysięcy euro za wszystkie wydarzenia oraz równowartość 75 tysięcy euro na pojedyncze zdarzenie.

Komentowanie nie jest możliwe

Na temat poziomu oraz jakości opieki medycznej w naszym kraju, moglibyśmy się spierać godzinami i nie dość do żadnych sensownych wniosków. Każdy z nas, bowiem ma zupełnie inne doświadczenia w tym zakresie, dociera również do innych informacji oraz inaczej interpretuje fakty. Każdy z nas także słyszał o błędach lekarskich. Czy tak właściwie one są? Jak je rozpoznać? I jak sobie z nimi poradzić?

Komentowanie nie jest możliwe

Procesy medyczne w naszym kraju ciągną się w większości przypadków długimi latami. Procesy takie są bardzo wyczerpujące zarówno psychicznie jak i fizycznie, zwłaszcza dla osób, które mają problemy ze zdrowiem. Poza tym – pamiętać należy także o tym, że koszty prowadzenia takich spraw potrafią być bardzo wysokie. Mając powyższe na względzie, wielu poszkodowanych pacjentów, rezygnuje całkowicie z dochodzenia swych praw uznając, że ubezpieczenia dla lekarzy są w praktyce jedynie fikcją.

Komentowanie nie jest możliwe

W ciągu ostatnich lat odnotowano zwyżkową tendencje pozwów o błędy w sztuce lekarskiej. Sytuacja ta nie jest do końca równoznaczna ze spadkiem lekarskich kwalifikacji, czy też obniżeniem poziomu oferowanych usług. Jest to raczej rezultat znaczącego wzrostu świadomości praw pacjenta, a także potrzeby dochodzenia przez pacjentów swoich ustawowych przywilejów. Ten właśnie wzrost aktywności przyczynił się znacznie do zauważalnego rozwoju ofert kancelarii prawniczych, które w sposób niezwykle skuteczny oraz kompetentny mają możliwość [...]

Komentowanie nie jest możliwe

Ubezpieczenie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że zakład ubezpieczający, na mocy umowy ubezpieczenia tego rodzaju, przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. W naszym przypadku: pacjentom szpitali i ośrodków medycznych, kuracjuszom, klientom zakładów paramedycznych (np. salonów masaży). Warunek zadziałania ubezpieczenia OC jest zawsze ten sam: ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkód. Samo ubezpieczenie OC (skutki ekonomiczne) jest niejako drugą instancją.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza
Komentowanie nie jest możliwe

Każdy człowiek, który podchodzi do swojego życia w świadomy sposób, tzn. taki, który może zagwarantować mu spokój wewnętrzny i różne przywileje oraz po prostu możliwości korzystania ze wszystkiego, na co pozwala ludzka natura, wie doskonale, jak ważne jest zdrowie fizyczne i psychiczne, a także dobra kondycja i samopoczucie.

Komentowanie nie jest możliwe

Wiele jest takich specjalności człowieka, takich charakterystycznych zawodów i fachów, którymi zajmujemy się na co dzień w ramach swojej specyfiki zawodowej, które wymagają szczególnego rodzaju umiejętności, wyjątkowych zdolności i talentu i dlatego nie mogą być wykonywane przez każdego. Nie bez powodu mówi się, że od tych, którzy potrafią więcej – więcej się też wymaga.