Komentowanie nie jest możliwe

Ubezpieczenie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że zakład ubezpieczający, na mocy umowy ubezpieczenia tego rodzaju, przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. W naszym przypadku: pacjentom szpitali i ośrodków medycznych, kuracjuszom, klientom zakładów paramedycznych (np. salonów masaży). Warunek zadziałania ubezpieczenia OC jest zawsze ten sam: ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkód. Samo ubezpieczenie OC (skutki ekonomiczne) jest niejako drugą instancją.

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza