Komentowanie nie jest możliwe

Od dwóch lat obowiązuje w Polsce prawo, które nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lekarzy. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia dotyczy lekarzy, którzy wykonują swój zawód na terenie Polski. Poprzez obowiązkowe OC lekarzy, zastąpione zostało kilka dotychczas obowiązujących ubezpieczeń. Ta zmiana legislacyjna w życie weszła na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 1 stycznia 2012 roku.

Komentowanie nie jest możliwe

Lekarze wykonujący swój zawód zobowiązani są przepisami prawa w naszym kraju, do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy (o których tez tutaj: https://lekarz.iexpert.pl/) z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC lekarzy). Ubezpieczenie to ma na celu ochronę zarówno interesów lekarzy, jak i ich pacjentów, którzy na skutek błędu medycznego, bądź też zaniedbania lekarza w prowadzonych przez niego czynnościach zawodowych, doznali szkody. Pamiętać należy o tym, że skutki błędu medycznego mogą być bardzo przykre [...]

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza