Komentowanie nie jest możliwe

Od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku obowiązują w Polsce nowe przepisy prawne dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. W myśl przepisów, każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską musi zawrzeć indywidualne ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza.  Nie ma tu znaczenia, czy praktyka lekarska ma charakter: indywidualnej działalności leczniczej, grupowej działalności leczniczej, specjalistycznej działalności leczniczej, czy też działalności leczniczej przeprowadzanej na miejscu wezwania.