Komentowanie nie jest możliwe

Ubezpieczenie OC lekarzy obejmuje szkody będące efektem zaniechania lub zaniedbania osoby ubezpieczonej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Dzięki niemu lekarz nie musi z własnej kieszeni pokrywać roszczeń pacjentów, dlatego jego posiadanie jest niezwykle istotne.

Lekarze też muszą się ubzepieczyćMusimy mieć jednak świadomość, że tego rodzaju ubezpieczenie OC lekarza nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną po pozbawieniu jej prawa do wykonywania zawodu, a także szkód wyrządzonych podczas obowiązywania zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu. Ponadto wyłączeniom z ubezpieczenia lekarza podlegają szkody polegające na zapłacie kar umownych, szkody będące efektem działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru oraz rozruchów i zamieszek, jak również szkody powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę.

 

Categories: OC lekarza, Zawód lekarza

Comments are closed.