Komentowanie nie jest możliwe

Wszelka podejmowana przez nas aktywność, czy to na polu prywatnym, czy zawodowym, wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów i zaistnienia, często nieprzewidywalnych skutków. Złośliwość rzeczy martwych, czynnik ludzki, niedostateczna wiedza, zaniedbania, nieuczciwość – to wszystko może wpłynąć na ostateczny efekt naszych działań. Nierzadko zaistniałe błędy wiążą się ze sporymi startami finansowymi lub kończą się okaleczeniem lub w sytuacjach ekstremalnych, śmiercią. W obliczu takiej sytuacji jedynym, co nam pozostaje jest zabezpieczenie się na różne okoliczności poprzez wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dotyczy w dużej mierze lekarzy Istotą ubezpieczenia jest ochrona cywilna (a czasami również prawna) jednostki lub podmiotu, przed konsekwencjami niezamierzonych czynów. Polisy ubezpieczeniowe możemy zawierać dobrowolnie lub zobligowani jesteśmy do jej wykupu na mocy stosownej ustawy. Dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy na przykład osób będących w życiu zawodowym pracownikami pedagogicznymi, prowadzącymi księgi rachunkowe, pracującymi w służbie zdrowia, czy też będącymi członkami zarządu spółek kapitałowych. Obowiązkowe OC zawodowe natomiast dotyczy wyspecjalizowanych grup zawodowych, do jakich między innymi zaliczyć możemy: organizatorów imprez masowych, rolników, przewoźników, lekarzy, czy też rzeczników patentowych, doradców podatkowych, architektów.

Konieczność podjęcia tematu polisy ubezpieczeniowej przez przedstawicieli wspomnianych grup zawodowych wydaje się być całkiem zasadna. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednej strony niweluje ryzyko związane z wykonywanym zawodem, z drugiej natomiast pozwala wykonywać ten zawód z całą należytą uwagą. Odpowiedzialność, jaka ciąży na np.: architekcie czy lekarzu jest chyba nad wyraz oczywista. Drobne uchybienie jest w stanie doprowadzić do opłakanych w skutkach rezultatów, nierzadko będących w sposób mniej lub bardziej bezpośredni przyczyną drastycznych wydarzeń.

Comments are closed.