Komentowanie nie jest możliwe

Wszelka podejmowana przez nas aktywność, czy to na polu prywatnym, czy zawodowym, wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów i zaistnienia, często nieprzewidywalnych skutków. Złośliwość rzeczy martwych, czynnik ludzki, niedostateczna wiedza, zaniedbania, nieuczciwość – to wszystko może wpłynąć na ostateczny efekt naszych działań. Nierzadko zaistniałe błędy wiążą się ze sporymi startami finansowymi lub kończą się okaleczeniem lub w sytuacjach ekstremalnych, śmiercią. W obliczu takiej sytuacji jedynym, co nam pozostaje jest [...]