Komentowanie nie jest możliwe

W ostatnim czasie coraz częściej usłyszeć można o sytuacjach, w których jakiś pacjent ginie lub zostaje upośledzony do końca życia przez błędy lekarskie. Oczywiście z takich wydarzeń media często tworzą swego rodzaju wydarzenia sensacyjne. Nierzadko cała sprawa zostaje przez gazety czy programy telewizyjne naświetlona w sposób bardzo stronniczy i niepełny. Nie ulega jednak wątpliwości, że lekarze, tak jak ludzie wykonujący inne zawody, czasami się mylą.

Tobra lekarska to nie wszystko - w dzisiejszych czasach potrzebne jest jeszcze dobre ubezpieczenieProblem polega na tym, że ich pomyłki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Oczywiście lekarz, który w trakcie wykonywania jakiegoś zabiegu popełnił błąd jest pociągnięty do odpowiedzialności. Nierzadko musi wypłacić wysokie odszkodowanie. Właśnie z tego powodu każdy lekarz powinien wykupić obowiązkowe OC lekarzy.

Takie ubezpieczenie jest często oferowane przez specjalizujące się właśnie w ubezpieczeniach medycznych instytucje. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie OC lekarza musi się nieco różnić od ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej innej osoby. Wynika to oczywiście z faktu, że  charakter pracy osób związanych z medycyną jest bardzo specyficzny. W polisie ubezpieczeniowej powinny się więc znaleźć szczególne zapisy,  które pozwolą na odpowiednią interpretację w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek podczas operacji czy lekarz podejmie jakąś feralną decyzję w doborze odpowiedniego leczenia swojego pacjenta. Ubezpieczenie dla lekarza często obejmuje także możliwość pokrycia kosztów ewentualnej pomocy prawnej. Bo wiadomo, że coraz częściej lekarzom, którzy popełnili błąd, są wytaczane sprawy sadowe.

Categories: Błędy lekarskie

Comments are closed.